Exploateringsingenjör till avdelningen Stadsutveckling

 

VacancyID: 12256
Location: Europe - Sweden - Stockholm
Type: Permanent
Closing Date:30/11/2017

Introduction

WSP Stadsutveckling består av fyra grupper. På avdelningen arbetar idag ca 45 medarbetare med blandad åldersstruktur och erfarenhet. Vi har yrkeserfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Våra olika kompetenser och erfarenheter gör att vi kan forma starka team som på ett effektivt och kreativt sätt finner lösningar som tillgodoser kundens behov. Vi har alla ett stort engagemang och höga ambitioner. Vi ser det som en fördel att vara en del av det stora företaget med möjligheten att samverka med en bredd av relevanta kompetenser.

Exploatering är ett relativt nytt växande verksamhetsområde på WSP som nu söker nya resurser för att kunna expandera sin verksamhet. Nu söker vi nya medarbetare till vårt kontor vid Gullmarsplan i Stockholm.

Exploateringsgruppen består idag av fyra personer. Vi arbetar med planering och genomförandefrågor inom stadsbyggnadsprocessen. Det innebär exempelvis projektledning av exploateringsprojekt och stöd åt beställare i exploateringsstrategiska frågor.

Exploateringsgruppen har breda och intressanta uppdrag med ett flertal kommuner men även med privata aktörer. Vi ser gärna en blandning av stora och små uppdrag samt mellan privata och offentliga beställare för en intressant och utvecklande arbetsmiljö.

Vår affär bygger på en god kompetens samt att vi levererar med god kvalitet i utsatt tid. Det är därför av största vikt att fullfölja ingångna åtaganden. Vår ambition är att merparten av arbetet utförs från WSP:s kontor.

Responsibilities

Verksamhetsområdet exploatering är ett relativt nytt område inom WSP med en uttalad ambition att växa ytterligare. Som medarbetare inom gruppen exploatering finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling och tillsammans med gruppen göra strategiska vägval med syfte att göra bra affärer och arbeta med intressanta uppdrag. Gruppen strävar efter ett tätt samarbete i uppdragen med kontinuerligt utbyte av erfarenheter och kompetenser. Det är även viktigt att kunna koppla en affärsmässighet till den faktiska fackkompetensen, såväl för egen del som för gruppen som helhet.

Requirements

Vi tror att du som söker har en bakgrund inom kommunal exploateringsverksamhet eller som konsult inom samma område.

Du har relevant utbildning samt flera års arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av olika typer av avtal så som exploaterings-, köpe- och nyttjandeavtal. Du ska ha förhandlingsvana och förståelse för stadsbyggnadsprocessen med dess samverkande effekter och drivande faktorer.

Vi tror att du har ett driv kopplat till det arbete som bedrivs såväl i uppdrag som i utveckling av gruppen. Vi ser gärna att du tycker om att ha kundkontakter och agerar affärsmässigt. Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper.

Är du den vi söker, ansök via länken eller kontakta Victoria på victoria.skorpska@wsp.com

(Kontakt från annons- och rekryteringsföretag undanbedes).

Contact

Victoria Skropska
WSP Sweden - Analysis & Strategy